Moniammatillisessa tiimissämme työskentelee psykologi, kaksi psykiatrista sairaanhoitajaa ja sosiaaliohjaajaa sekä lähitutor.

Toppari pyydetään mukaan työskentelyyn mukaanpyyntölomakkeella oppilashuollon, lastensuojelun, nuorten terveysneuvontapisteen, nuorisopsykiatrian tai perheneuvolan kautta eli sieltä missä

 • huoli nuoresta on noussut
 • nuoren tilannetta on jo arvioitu ja tukitoimet on aloitettu
 • nuoren ja tämän vanhempien sekä työntekijöiden kanssa on todettu lisätuen tarveTopparin asiakkaat ovat pääsääntöisesti 5-9 -luokkalaisia nuoria, joilla on psyykkisiä ja/tai sosiaalisia vaikeuksia. Nämä voivat näkyä esimerkiksi

 • mielialan muutoksina
 • koulunkäyntiin liittyvinä vaikeuksina
 • käyttäytymisen muutoksina


Myös koti –ja perhetilanteisiin liittyvät haasteet sekä muut elämän kuormittavat tilanteet voivat olla syy työskentelylle.
Nuoren ja tämän perheen tilanne huomioidaan kokonaisvaltaisesti ja hyödynnetään tarvittavia sekä jo olemassaolevia yhteistyötahoja.


Topparin työntekijä tekee yksilöllisen suunnitelman yhdessä nuoren ja tämän perheen kanssa työtavasta, joka on heille sopivin ja johon nuoren ja perheen on mahdollista sitoutua.

 • Nuorta ja perhettä (yhdessä tai erikseen) tavataan heille sopivassa paikassa; kotona, koulussa, Topparin toimistolla, kahvilassa tai vaikka keilahallilla.
 • Keskustelun lisäksi tapaamiset voivat olla toiminnallisia, nuoren ja hänen perheensä tarpeista riippuen.
 • Toppari järjestää myös ryhmätoimintaa sekä nuorille että vanhemmille sen hetkisten asiakkaiden tarpeiden mukaisesti.
 • Työskentelyn kesto on yksilöllistä, kestäen muutamasta viikosta muutamaan vuoteen. Tarvittaessa työskentelyä tiivistetään tai harvennetaan. Topparilla on mahdollisuus työskennellä hyvinkin intensiivisesti nuoren ja perheen kanssa.
 • Tarvittaessa nuorelle on mahdollisuus tehdä myös psykologin tutkimus.

 

Löydät meidät myös Facebookista.

Viimeksi muokattu: 14.1.2019