Hoitotuntien kertyminen
Daisy-järjestelmässä laskutuksessa huomioidaan se tuntimäärä kumpi päiväkohtaisesti on suurempi, varattu vai käytetty. 

  • Esim. Olet varannut 7.30 - 16.30, mutta käytät 8 - 16, niin laskutukseen menee 9 h.
  • Esim. Olet varannut 8.30 - 15 ja käyttänyt 8.30 - 16, niin laskutukseen menee 7,5 h. 
  • Esim. Olet varannut hoitopäivän ja lapsi on poissa tai sairastuu, niin hoitopäivälle ilmoitetut tunnit siirtyvät laskutukseen.

Huoltaja näkee Daisysta reaaliaikaisen tilanteen tuntien kertymisestä.

Hoitotuntien ylittyminen
Jos asiakasmaksun perusteena olevat hoitotunnit ylittyvät, Daisy-järjestelmä laskuttaa automaattisesti suuremman asiakasmaksun. Maksupäätöksellä näkyy mahdollisesta ylityksestä laskutettava asiakamaksu. Asiakasmaksun korotus on voimassa vain sen kuukauden missä ylitys on tapahtunut. 

Koska hoitoajat on viimeistään ilmoitettava?

Lapsen hoitoajat tulee ilmoittaa viimeistään hoitoa edeltävän viikon maanantaina klo 6.00 mennessä. 

Merkitse myös lapsen poissaolot. Ilmoitusten perusteella saadaan tieto, paljonko lapsia on kyseisenä päivänä pois ja vaikuttaako tämä mahdollisesti henkilökunnan työvuoroihin tai ateriatilauksiin.

Jos et ole pystynyt viemään hoitoaikoja järjestelmään ennen viikon lukkiutumista, ilmoita ne kirjallisesti päivähoitopaikkaan sekä sen esimiehelle.

Olen joka päivä arkisin töissä 8-16, täytyykö silti tehdä tuntikirjaukset vaikka hoitoaika on aina sama?
Kyllä täytyy, lasten varatut hoitoajat ovat pohjana henkilökunnan työvuorosuunnittelulle, toiminnansuunnittelulle sekä ateriatilauksille.

Miten ilmoitetaan esikoululaisen hoitoaika?
Jos esikoululainen on esiopetuksen lisäksi myös päivähoidossa, riittää kun ilmoitat lapsen tulo- ja lähtöajan. Ohjelma tekee merkinnät oikeisiin ryhmiin lapsen sijoitustietojen perusteella. Jos esikoululainen osallistuu pelkkään esiopetukseen, niin kirjaa esiopetuksen kellonajat.

Miten toimitaan, kun lapsi sairastuu?
Voit kirjata tiedon Daisynettiin vaikka kyseinen päivä onkin lukkiutunut. Tieto päivittyy ryhmän mobiiliin. Tai ilmoitat tiedon hoitopaikkaan ja he kirjaavat tiedon järjestelmään.

Entä jos työvuoroihini tulee muutoksia sen jälkeen, kun olen ilmoittanut tarvittavat hoitoajat?
Ota yhteyttä päiväkotiryhmään / perhepäivähoitajaan sekä heidän esimieheen ja tiedustele mahdollisuudesta muuttaa ilmoitettua hoitoaikaa. 

Asiasanat: asiakasmaksut
Viimeksi muokattu: 27.6.2018