Erityisvarhaiskasvatuksen lähtökohtana on antaa kaikille lapsille yhteinen ja yhtäläinen laadukas varhaiskasvatus.

Tavoitteet:

  • Havaita lapsen tuen tarve mahdollisimman varhain.
  • Mahdollistaa lapsen osallistuminen päivähoitoryhmän toimintaan, leikkeihin ja oppimiseen.
  • Vaikuttaa oppimisympäristöön siten, että kaikilla lapsilla on mahdollisuus kasvaa, kehittyä ja oppia yhteisessä ympäristössä.
  • Tukea lapsen kehitystä arjen tilanteissa lapsen vahvuudet ja vaikeudet huomioon ottaen.

Kuntouttavaa varhaiskasvatusta tarvitsevat lapset hoidetaan pääsääntöisesti lähipäiväkodeissa tai perhepäivähoidossa.

Integroidut erityisryhmät toimivat Liivuoren, Kaivokadun, Ojoisten, Idänpään, Katuman ja Lammin päiväkodeissa. 

Konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja suunnittelee yhteistyössä ryhmien henkilöstön kanssa lapsen arkea tukevia toimintamalleja ja käytänteitä ryhmissä ja perhepäivähoitokodeissa toteutettavaksi. Työtä tehdään yhteistyössä perheen, neuvolan, koulun ja muiden lasten ja perheiden parissa työskentelevien tahojen kanssa. 

Yhteystiedot ja alueet

Varhaiskasvatuksen johtava erityisopettaja Minna Mattila
(03)621 2493, 040 7493823, Raatihuoneenkatu 11,13100 Hml

Konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Marianne Dolmatoff
(03)621 3687, 040 5275770, Söölääjänkuja 2, 14500 Iittala
Iittalan, Kaivokadun, Kankaantaan, Kaurialan ja Ojoisten päiväkodit sekä Seminaarin esiopetusryhmä

Konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Maria-Leena Hakamäki 
(03)621 4398, 040 8682145, Talaskuja 3, 13200 Hml 
Ahveniston, Hattelmalan, Katuman, Rengon ja Solvikin päiväkodit sekä Tarvasmäen alkuopetuksen esiopetus

Konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Kaija Huhtala 
(03)621 2383, 040 8316076, Talaskuja 3, 13200 Hml
Kutalan, Idänpään, Sairion ja Siirin päiväkodit sekä Runskilan esiopetus ja Tuomelan esiopetus

Konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja 
Tiina Kämäräinen 
(03)621 2892, 040 8316079, Raatihuoneenkatu 11,13100 Hml 
Hirsimäen, Liivuoren ja Vuorentaan päiväkodit sekä Luolajan esiopetus

Konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Sari Vartiainen 
(03)621 3686, 040 5769366, Raatihuoneenkatu 11,13100 Hml
Alvettulan, Eteläisten, Hauhon, Lammin ja Tuuloksen päiväkodit

Varhaisen tuen menetelmäohjaaja

Menetelmäohjaaja tukee lapsiryhmän henkilökuntaa arviomaan ja ottamaan käyttöön omassa ryhmässä parhaiten arjessa toimivia käytäntöjä. Menetelmäohjaajan työn piiriin ohjaudutaan konsultoivien varhaiskasvatuksen eritysopettajien kautta. Jokaisen työskentelyjakson kesto ja tavoitteet määritellään ryhmäkohtaisesti.

Yhteystiedot:

Varhaisen tuen menetelmäohjaaja Anne Hannukkala
(03)621 3691, 050 4410245, Raatihuoneenkatu 11, 13100 Hml

Viimeksi muokattu: 20.2.2018