Erityisvarhaiskasvatuksen lähtökohtana on antaa kaikille lapsille yhteinen ja yhtäläinen laadukas varhaiskasvatus.

Tavoitteet:

  • Tukea perheitä ja päiväkotien henkilöstöä lapsen kasvuun ja kuntoutukseen liittyvissä asioissa.
  • Havaita lapsen tuen tarve riittävän varhain.
  • Mahdollistaa lapsen osallistuminen päivähoitoryhmän toimintaan, leikkeihin ja oppimiseen.
  • Vaikuttaa oppimisympäristöön siten, että kaikilla lapsilla on mahdollisuus kasvaa, kehittyä ja oppia yhteisessä ympäristössä.
  • Tehdä yhteistyötä avoimesti  vanhempien, lapsen tutkimuspaikan, terapeuttien ja perheen yhteistyötahojen kanssa
  • Tukea lapsen kehitystä arjen tilanteissa lapsen vahvuudet ja vaikeudet huomioon ottaen.

Kuntouttavaa varhaiskasvatusta tarvitsevat lapset hoidetaan pääsääntöisesti lähipäiväkodeissa tai perhepäivähoidossa.

Integroidut erityisryhmät toimivat Liivuoren, Kaivokadun, Ojoisten, Idänpään, Katuman ja Lammin päiväkodeissa. 

Yhteystiedot ja alueet

Alueet ja konsultoivat erityislastentarhanopettajat 

Päivähoitoryhmään on mahdollista saada varhaisen tuen menetelmäohjaajan tukea. Toimintaan ohjaudutaan konsultoivien erityislastentarhanopettajien kautta.

Viimeksi muokattu: 24.3.2017