Kotihoidon tuen kuntalisä Hämeenlinnassa poistui 1.8.2016.

Elokuusta alkaen kaupunki maksaa ainoastaan lakisääteisen hoitorahan ja tuloihin perustuvan hoitolisän. Asiasta päätti kaupunginvaltuusto vuoden 2016 talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Kuntalisää on maksettu kuntaliitoksen jälkeen ja vuonna 2013 se muutettiin tulosidonnaiseksi. Kaupunki on maksanut kuntalisää noin 200 lapselle kuukaudessa ja kotihoidon tukea noin 1000 lapselle kuukaudessa. Kulut vuonna 2015 olivat n. 3,5 M€. Tuki on jaettu Kelan kautta ja  tarkempaa tietoa kotihoidon tuen määristä ja ehdoista löytyy osoitteesta kela.fi/kotihoidontuki.

Kuntalisän maksamisen tavoitteena oli päivähoitopaikkojen kysynnän väheneminen. Päivähoitopaikkojen kysyntään ei lisän maksamisella kuitenkaan ole ollut toivottua vaikutusta. 

Kotihoidon tuen kuntalisän poistumisesta tiedotettiin maaliskuussa kaupungin tiedotusvälineissä. Henkilökohtaista tiedotetta ei perheille lähetetty, koska kaupungilla ei ole asiakasrekisteriä kotihoidon tuen saajista.

Lisätietoja: Varhaiskasvatusjohtaja Elina Oja

puh. 03 621 2053, elina.oja(at)hameenlinna.fi

 

Viimeksi muokattu: 1.6.2017