Palvelusetelillä tuettu kerhotoiminta tarjoaa vaihtoehdon kunnalliselle päivähoidolle ja kerhotoiminnalle sekä yksityisen hoidon tuelle.

Se on yksityisten palveluntuottajien järjestämää kerhotoimintaa, jota kaupunki valvoo.

Seuraavat palveluntuottajat on hyväksytty setelin piiriin:

Palvelusetelin myöntämisperusteet

Palveluseteli voidaan myöntää kaikille päivähoito-oikeuden piirissä vanhempainrahakauden päätyttyä oleville lapsille, jotka eivät ole kunnallisessa päivähoidossa, kunnallisessa kerhotoiminnassa (Arx-kerho) tai joiden hoitamiseksi ei makseta yksityisen hoidon tukea.

Palveluseteli myönnetään aina lapsen nimellä. Lapsella voi olla voimassa vain yksi palveluseteli kerrallaan.

Palveluseteli myönnetään toimikaudeksi kerrallaan ja sitä on mahdollista hakea siihen saakka, kunnes lapsi on oikeutettu maksuttomaan esiopetukseen.

Esiopetuksessa olevalle lapselle ei myönnetä palveluseteliä.

 • Palvelusetelin suuruus on maksimissaan 100 euroa kuukaudessa lasta kohden.
 • Tämän lisäksi palveluntuottajalla on mahdollisuus periä määrittelemänsä asiakasmaksuosuus.
 • Palveluseteli myönnetään täysille kalenterikuukausille.

Kun haet palveluseteliä:

 • Ole yhteydessä valitsemaasi palveluntuottajaan ja hae lapselle kerhopaikkaa haluamaasi kerhoon. Palvelusetelihakemus on kerhokohtainen.
 • Tee sopimus kerhotoimintaan osallistumisesta palveluntuottajan kanssa.
 • Palveluntuottaja täyttää palvelusetelihakemukseen kerhoa koskevat tiedot ja allekirjoittaa sen.
 • Hakemuksen on oltava Kastellissa viimeistään kuukauden 15.päivään mennessä, jotta päätös voidaan tehdä kyseisen kuukauden alusta.
 • Toimita palvelusetelihakemus kantakaupungissa

Hakemuksen jättämisen jälkeen

 • Päätös palvelusetelin myöntämisestä tehdään kahden viikon sisällä hakemuksen jättämisestä.
 • Päätöksen mukana tulee palveluseteli-voucher, josta palveluntuottajan kappale toimitetaan kerhopaikkaan ennen aloituskuukauden päättymistä laskutusta varten.
 • Mikäli seteliä ei ole toimitettu ajoissa palveluntuottajalle, asiakas vastaa itse kerhomaksusta.
 • Jos kerhomaksu ylittää palvelusetelin arvon, palveluntuottaja perii yli menevän osan perheeltä asiakasmaksuna.

Kun lapsen osallistuminen kerhotoimintaan päättyy, ilmoita lopettamisesta kirjallisesti Lasten ja nuorten asiakaspalveluyksikköön:

palveluohjauksen suunnittelija
Leena-Maija Hakkarainen
Raatihuoneenkatu 11
13100 Hämeenlinna 
tai
leena-maija.hakkarainen (at)hameenlinna.fi

Haku palveluntuottajaksi

Lasten ja nuorten lautakunta määrittelee kriteerit palveluntuottajan hyväksymiselle.

Jos haet palveluntuottajaksi, täytä lomake.

Viimeksi muokattu: 24.3.2017