Hämeenlinnassa toimii 1.1.2017 alkaen useita palvelusetelipäiväkotia.

Palveluseteli tarjoaa vaihtoehdon kunnalliselle päivähoidolle mahdollistamalla palvelun yksityisellä palveluntuottajalla kunnallisen päivähoidon hinnalla.

Päiväkodissa noudatetaan samoja varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmia, sekä muita ohjeistuksia, jotka ovat käytössä kunnallisessa päivähoidossa. Toiminta on kaupungin valvomaa.

Palvelusetelin myöntämisperusteet

Palveluseteli voidaan myöntää kaikille päivähoito-oikeuden piirissä vanhempainrahakauden päätyttyä oleville lapsille, jotka eivät ole kunnallisessa päivähoidossa tai joiden hoitamiseksi ei makseta yksityisen hoidon tukea.

Palveluseteli myönnetään aina lapsen nimellä. Lapsella voi olla voimassa vain yksi palveluseteli kerrallaan.

Kun haet palveluseteliä:

 1. Tee hoitopaikkahakemus päiväkodissa.
  AallokkoMeri
  Jaarlin päiväkodit
  Päiväkoti Sinitiuku
  Tenava-Tuuli
  Touhula liikuntapäiväkoti Jukola
  Touhula liikuntapäiväkoti Tarvasmäki
 2. Kun saat päätöksen päivähoitopaikasta, toimita kopio päätöksestä, palvelusetelihakemus ja tulotiedot Palvelupiste Kastelliin. Asiakirjat voi lähettää myös skannattuna osoitteeseen: sihy.palveluohjaus(at)hameenlinna.fi
  Hakemus on tehtävä ennen päivähoidon aloittamista.
  Palveluseteliä ei myönnetä takautuvasti.
 3. Sinulle lasketaan kunnallisen päivähoitomaksun mukainen asiakasmaksu, jonka palveluntuottaja perii sinulta.
 4. Samalla saat palvelusetelipäätöksen, joka toimitetaan päiväkotiin. Palveluntuottaja perii palveluseteliin määritellyn osuuden kaupungilta.

Hakemuksen jättämisen jälkeen

 • Päätös palvelusetelin myöntämisestä tehdään pääsääntöisesti kahden viikon sisällä hakemuksen jättämisestä. Toimintakauden alussa hakemusten käsittely vie pidemmän ajan hakemusten määrästä johtuen.
 • Päätöksen mukana tulee palveluseteli-voucher, josta palveluntuottajan kappale toimitetaan päiväkotiin ennen aloituskuukauden päättymistä laskutusta varten.

Muutokset hoitosuhteessa, perhesuhteissa, tulotiedoissa, tai hoitosuhteen päättyminen on ilmoitettava välittömästi Lasten ja nuorten asiakaspalvelupisteeseen.

Palvelusetelipäiväkodiksi hakeutuminen

Palvelusetelipäiväkodiksi hakeutuvan yrityksen on täytettävä toiminnassaan varhaiskasvatuslain ja -asetuksen vaatimukset, sekä sitouduttava noudattamaan sääntökirjan ehtoja. 

Palveluseteliyrittäjäksi hakeutuessaan yrityksen on toimitettava kuntaan hakemus palvelusetelituottajaksi liitteineen. Lisäksi uuden, aloittavan yrityksen on toimitettava kuntaan kunnan lausuntoa varten aluehallintovirastolle tehtävä ilmoitus yksityisen palveluntuottajan toiminnan aloittamisesta. 

Viimeksi muokattu: 27.6.2017