Kunnallinen perhepäivähoito on kaupungin tuottamaa varhaiskasvatuspalvelua, joka tapahtuu perhepäivähoitajan kodissa.

Miten toteutettu?

Perhepäivähoitoryhmään voi kuulua enintään 4 kokopäiväistä hoitolasta, mukaan lukien hoitajan omat alle kouluikäiset lapset. Perhepäivähoidossa lapset ovat alle esikouluikäisiä.

Perhepäivähoidossa olevat lapset saavat yksilöllistä kasvatusta, hoitoa ja opetusta. Perhepäivähoito on suunniteltua ja ammatillista kasvatustyötä. Toiminta-ajatuksena on tukea hyvää lapsuutta ja turvata lasten kehitys ja kasvu.

Perhepäivähoidossa korostuu mm. kiinteä yhteistyö ja kasvatuskumppanuus vanhempien kanssa.

Perhepäivähoitotoiminnasta vastaavat alueiden päiväkodinjohtajat.

Missä on perhepäivähoitoa? 

Itäisen alueen perhepäivähoito

Keskustan alueen perhepäivähoito

Läntisen alueen perhepäivähoito

Ydin-Hämeen alueen  perhepäivähoito

Asiasanat: perhepäivähoito
Viimeksi muokattu: 16.3.2016