Puistojen suunnittelu

Puistoja ja viheralueita käsitellään monenlaisissa suunnitelmissa. Tavoitteena on suunnitella kaupunkilaisille laadukkaita, käyttökelpoisia ja monimuotoisia puisto- ja viheralueita.

Asemakaavoitettujen alueiden viheraluesuunnitelmat laaditaan kaupunkirakennetoimialan infran suunnitteluyksikössä. Suunnittelutyö tehdään kohteesta riippuen yhdessä eri hallintokuntien, asukkaiden ja yhteisöjen kanssa. Suunnitteluvaiheessa huomioidaan alueen kunnossapito ja määritellään tuleva hoitoluokka. Suunnitelmista ja vuorovaikutustilaisuuksista tiedotetaan kaupungin verkkosivujen uutisissa. Asukkaiden toivotaan osallistuvan suunnitteluun. Katualueiden istutukset suunnitellaan osana kadunrakennussuunnitelmia.

Uudisrakentamis- ja merkittävien peruskunnostuskohteiden suunnitelmat hyväksyy Kaupunkirakennelautakunta. Niitä toteutetaan toimialan vuosittain erikseen hyväksyttävän investointiohjelman mukaisesti. Kohteiden valinnassa etusijalla ovat muun muassa turvallisuus ja kaupungin tasapuolinen kehittäminen.

Puistojen rakentaminen

Rakentamispalvelut rakentaa ja peruskorjaa puistoja ja leikkipaikkoja, liikenneviheralueita, liikuntapaikkoja sekä julkisten kiinteistöjen, kuten koulujen ja päiväkotien, pihoja. Puistojen ja pihojen rakentajina voivat olla kaupungin oman rakentamispalveluiden lisäksi myös yksityiset urakoitsijat. Lopputuloksesta ja suunnitelmien toteutumisesta vastaa aina tilaajana kaupunki.

Asiasanat: puistot
Viimeksi muokattu: 3.5.2018