Mielekästä tekemistä ulkoilmassa 

Hämeenlinnalaiset asukasryhmät, yhteisöt tai yritykset voivat erillisellä kummipuistosopimuksella auttaa lähialueensa puiston tai muun viheralueen hoidossa.

Kummipuistossa tehtävät asiat riippuvat puiston luonteesta, tekijöiden kiinnostuksesta ja osaamisesta. Sopivia töitä ovat esimerkiksi

  • puhtaanapito ja siisteys,
  • roskien siivoaminen,
  • vieraslajien kitkeminen tai
  • muut viheralueen viihtyisyyttä lisäävät tehtävät.

Kyseeseen voi tulla myös vaativampia hoitotöitä, mikäli sellaisiin löytyy intoa. Yksittäisillä talkootempauksilla siivotaan yleensä vain luontoon kuulumatonta roskaa.

Kummipuisto- ja talkootoiminnalla pyritään lisäämään myös asukkaiden ja kaupungin vuorovaikutusta ympäristön hoidon yhteisten näkemysten löytämiseksi. Hoitosopimusalueet ovat edelleen kaikkien kuntalaisten normaalissa virkistys- ja ulkoilukäytössä.

Kaupunki ei maksa korvausta vapaaehtoistyöstä. Roskien poiskuljetuksesta ja kasvijätteen käsittelystä sovitaan aina tapauskohtaisesti erikseen.

Ota yhteyttä

Kaupunkirakenteen asiakaspalvelu 

 

Viimeksi muokattu: 3.5.2018