Kunnalla on velvollisuus järjestää kuntouttavaa työtoimintaa.

Työtoimintaa järjestetään 3 – 24 kuukauden jaksoissa, 1-4 päivää viikossa ja 4–8 tuntia päivässä.

Tavoitteet

Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on tukea asiakkaan elämänhallinnan ja arjen hallinnan vahvistumista, säännönmukaiseen päivärytmiin pääsemistä, avoimille työmarkkinoille pääsyä ja koulutukseen tai muihin työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin kuten työkokeiluun tai palkkatukityöhön pääsyä.

Aktivointisuunnitelma

Kuntouttavaan työtoimintaan ohjaudutaan aktivointisuunnitelman kautta, jonka tekevät yhdessä asiakas, sosiaalityöntekijä ja työvoimaohjaaja. Osallistumista kuntouttavaan työtoimintaan voidaan käyttää yhtenä aktivointikeinona.

Asiakas saa kutsun tulla tekemään aktivointisuunnitelman. Kutsun lähettää joko kaupungin sosiaalitoimi tai työvoimatoimisto.

Työtehtävät

Työtoimintaa järjestetään kaupungin eri toimipisteissä sekä erilaisissa yhdistyksissä ja järjestöissä avustavissa työtehtävissä.

Lähtökohtana on asiakkaan yksilölliset kyvyt ja taidot, toiveet ja tavoitteet. Työtoiminta voi olla totuttautumista työelämän pelisääntöihin tai lähes tavallista kokopäivätyötä. Työtoimintajaksoon sisältyy yksilöllinen palveluohjaus.

 

Viimeksi muokattu: 13.1.2017