Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajan, joka tuottaa muita kuin ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja, on tehtävä kirjallinen ilmoitus toiminnasta ennen sen aloittamista tai olennaista muuttamista kunnan toimielimelle siinä kunnassa, jossa palveluja tuotetaan. Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 922/2011 11, 12 ja 13 §)

Ilmoituslomake yksityisistä sosiaalipalveluista (pdf)

Yksityisiä palveluja Hämeenlinnassa

Yksityiset sosiaalipalvelut ikäihmisten palveluissa

Kunta tekee hallintopäätöksen yksityisten kotipalvelujen tukipalveluiden tai muiden niihin rinnastettavien palveluiden rekisteröimisestä kunnan rekisteriin.

Luvanvaraiset sosiaalipalvelut sekä muut ilmoituksenvaraiset  sosiaalipalvelut rekisteröidään Valviran ylläpitämään rekisteriin. Lupaviranomaisena on tällöin Valvira tai aluehallintoviranomaiset.

Lisätietoja
tilaajapäällikkö Tuulikki Forssén 03 621 2014

Viimeksi muokattu: 2.11.2015