Uusi sosiaali- ja terveydenhuollon digipalvelu Omaolo -palvelu siirtyi tuotantokäyttöön 6.2.2019

Omaolo-palvelu on ollut Hämeenlinnassa asiakastestauksessa jo kesäkuusta 2018 lähtien ja asiakkaat ovat voineet käyttää ja saada palvelua sen kautta. Asiakastestauksen vaiheessa kerättiin palautetta palvelusta. 6.2.2019 päästiin käyttöönottamaan Omaolo-palvelusta palautteiden perusteella kehitetty ensimmäinen tuotantoversio. Kehittäminen toki jatkuu ja erityisesti palvelujen määrä tulee kasvamaan tämän vuoden aikana. Nyt palvelussa käytössä olevat ensimmäiset palvelut ovat terveydenhuollon oirearviot alaselkäkipu tai -vamma, virtsatietulehdus, hengitystietulehdus ja sosiaalihuollon palveluarviot arvio henkilökohtaisesta avusta, arvio liikkumisesta kodin ulkopuolella, arvio omaishoitotilanteesta

Palvelu on jo käytössä Helsingissä, Tampereella, Oulussa, Siun Sotessa, Hämeenlinnassa, Päijät-Hämeen Hyvinvointiyhtymässä, Porvoossa ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä. Myös muut palvelun kehittämisessä olleet alueet, Espoo, Turku, Kuopio, Sodankylä, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri sekä Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, ottavat Omaolo-palvelun käyttöön lähitulevaisuudessa.

Oirearvion avulla palvelun asukas voi luotettavasti ja helposti arvioida tarvettaan hoitoon. Oirearviokyselyt pohjautuvat Kustannus Oy Duodecimin lääketieteelliseen tietokantaan eli viimeisimpään tutkittuun tietoon ja käypä hoito -suosituksiin. Käyttäjä saa Omaolo-palvelun kautta juuri omaan tilanteeseensa sopivan ohjauksen valitsemansa kunnan tai sairaanhoitopiirin palveluiden pariin -mikäli hänen tilanteensa niin vaatii. Hoitosuositus voi vaihdella esimerkiksi kiireelliseen ohjaukseen alueen päivystykseen, suoraan sähköiseen yhteydenottoon tai ajanvaraukseen esimerkiksi hoitajalle, lääkärille tai vaikka fysioterapeutille tai kotona toteutettaviin hoito-ohjeisiin riippuen aina käyttäjän yksilöllisistä vastauksista.

Palveluarvioiden avulla asukas voi arvioida millaista tukea tai apua hänen tai hänen läheisensä elämäntilanteeseen olisi tarjolla. Arviot pohjautuvat lainsäädäntöön ja yhteisesti sovittuihin kriteereihin. Tiedot voi tallentaa itselleen Omaoloon. Palvelu suosittelee myös kolmannen sektorin palveluita, joista voisi olla hyötyä ja apua henkilön elämäntilanteessa.

Omaolo-palvelun tavoitteena on tarjota suora, 24/7 käytettävissä oleva, väylä oman tilanteensa arvioitiin.  Lisäksi tarvittaessa on mahdollisuus suoraan sähköiseen yhteydenottoon ja kommunikointiin oman alueensa terveyden- ja sosiaalihuollon kanssa virka-aikana. Yhtä lailla tärkeää on edistää hoidon- ja palvelun tarpeen arvioinnin tasalaatuisuutta asuinpaikasta ja olosuhteista riippumatta. Omaolo-palvelulla ei ole tarkoitus korvata jo olemassa olevia palvelukanavia vaan tuoda niiden rinnalle uusi sähköinen tapa asioida ajasta ja paikasta riippumatta.

Omaolon sisällöt laajenevat vuoden 2019 aikana ja sinne tuodaan mm. loput 12 oirearviota, kokonaisvaltainen hyvinvointitarkastus ja hyvinvointivalmennuksia sekä neuvola-, koulu-, opiskelija- ja työterveyden esitietolomakkeita.

https://sotedigi.fi/2019/02/07/uusi-sosiaali-ja-terveydenhuollon-digipalvelu-omaolo-otettiin-tuotantokayttoon-6-2-2019/

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Ilona Rönkkö, ilona.ronkko@hameenlinna.fi

Palvelusuunnittelija Virva Jäppinen, virva.jappinen@hameenlinna.fi

Palvelupäällikkö Jaana Myllymaa, jaana.myllymaa@hameenlinna.fi

Muutossuunnittelija Taina Kärki, taina.karki@hameenlinna.fi

www.Omaolo.fi

Omaolo on uusi sähköinen sote-palvelu, jonka kehittämisestä ja levittämisestä vastaa valtion kehitysyhtiö SoteDigi Oy. Omaolossa ovat mukana Helsinki, Espoo, Turku, Tampere, Oulu, Siun Sote, Hämeenlinna, Kuopio, Päijät-Hämeen Hyvinvointiyhtymä, Porvoo, Sodankylä, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri sekä Keski-Suomen ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirit. Palvelu leviää myös uusille alueilla vuoden 2019 aikana.

Viimeksi muokattu: 7.2.2019