Hämeenlinnan Valinnanvapauskokeilun aloituspäivää joudutaan lykkäämään alkuperäisestä helmikuun ensimmäisestä päivästä kuun puolenväliin. Syynä tähän on Väestörekisterikeskukselta saatavan tietoluvan viivästyminen. Lue lisää.

Osana sote-uudistusta hallitus haluaa kokeilla valinnanvapautta sosiaali- ja terveyspalveluissa saadakseen tietoa lainsäädännön tueksi.

Kokeilulla haetaan ennakkotietoa esimerkiksi siitä, miten sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakkaat ja tuottajat käyttäytyvät ja mitä kustannuksille ja palveluiden saatavuudelle tapahtuu sote-uudistuksen ja laajennetun valinnanvapauden voimaantulon myötä 2019.

Kokeiluun valittu kaksi terveyskeskusaluetta Hämeenlinnasta

Hämeenlinnasta kokeilun osallistujiksi on valikoitunut kaupunginhallituksen 29.8.2016  tekemällä päätöksellä 

  • Jukolan ja
  • Lammi-Tuuloksen terveyskeskusalueiden asukkaat.

Kokeilussa on 18 000 kuntalaista.

Usein kysyttyä

Moneen kysymykseesi on jo vastattu täällä.

Kokeilu käynnistyy helmikuussa 2017 ja kestää lokakuun 2018 loppuun. Kokeiluun mukaan päässeet kuntalaiset saavat kotiinsa kirjeen kokeilun käynnistymisestä. 

Kokeilussa mukana olevat hämeenlinnalaiset voivat valita oman terveysasemansa sijaan myös yksityisen tai kolmannen sektorin palveluntuottajan.  

Asiakas saa valitsemaltaan palveluntuottajalta julkista terveydenhuoltoa vastaavat palvelut eli niin sanotun palvelupaketin mukaisia palveluita. Suunnitelman mukaan julkisten terveyspalveluiden palvelupaketti kattaa

  • sairaanhoitajan ja lääkärin vastaanottopalvelut,
  • psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanottopalvelut sekä
  • sosiaaliohjaajan vastaanottopalvelut.

Asiakas maksaa palvelusta saman verran kuin terveyskeskuskäynneistä.

Ilmoittaudu palveluntuottajaksi

Palveluntuottajaksi voi listautua mikä tahansa yksityinen yritys, ammatinharjoittaja, järjestö tai muu vastaava sote-palveluiden tuottaja.

Kokeiluun voi ilmoittautua mukaan 10.1.2017 lähtien. Mukaan voi ilmoittautua koko kokeilun ajan.

Lue lisää miten voit ilmoittautua.

Valinnanvapauskokeiluun osallistujat edelläkävijöinä sote-uudistukselle

Valinnanvapauskokeilussa mukana olevat kaupungit ja niiden asukkaat ovat edelläkävijöitä, jotka näyttävät suuntaa muulle Suomelle.

Kokeilussa mukana olevien kaupunkien, kaupunkilaisten ja paikallisten palveluntuottajien kokemus ja näkemykset ovat koko uudistuksen kannalta ensiarvoisen tärkeitä.

Valinnanvapauden laajentaminen on hyvä mahdollisuus tehdä sosiaali- ja terveyspalveluista entistä asiakaslähtöisempiä. Kokeilussa jonkin ratkaisun havaittu toimimattomuus on yhtä tärkeä tulos kuin onnistuneiksi arvioidut ratkaisut.

Lisätietoja:

tilaajaylilääkäri Markku Nurmikari (03) 621 2012 markku.nurmikari(at)hameenlinna.fi

kehittämispäällikkö Niina Haake (03) 621 2336 niina.haake(at)hameenlinna.fi

vs. tilaajajohtaja Eija Leppänen (03) 621 2483 eija.leppanen(at)hameenlinna.fi

Viimeksi muokattu: 27.1.2017