Jos perheessäsi on vaikeavammainen perheenjäsen, hänen hoitonsa voi olla vaativaa ja myös raskasta. Perhehoito ja tilapäishoito auttavat perhettäsi jaksamaan.

Perhehoito

Perhohoito tarkoittaa sitä, että vaikeavammaisen hoito ja muu huolenpito järjestetään tavallisessa perheessä.

Perhehoito voi olla

  • pitkäaikaista, jolloin vaikeavammainen asuu perhehoidossa pysyvästi
  • tilapäistä, jolloin vaikeavammainen tulee välillä hoitoon perhehoitajan luo. Perhehoitaja voi myös tulla vaikeavammaisen kotiin.

Tilapäishoito

Tilapäishoito tarkoittaa sitä, että vaikeavammainen on lyhyen aikaa hoidossa jossakin muualla kuin kotonaan. Tilapäishoito voi kestää esimerkiksi viikonlopun tai sitten muutaman tunnin illassa. Tilapäishoito toistuu yleensä säännöllisesti.

Vaikeavammainen voi olla tilapäishoidossa

  • perhehoitajan luona tai perhehoitaja voi tulla vaikeavammaisen kotiin
  • Virvelinrannan toimintakeskuksessa
  • hoivapalveluja tarjoavan yrittäjän hoitokodissa. Yrittäjä voi tulla myös vaikeavammaisen kotiin.

Viimeksi muokattu: 6.7.2016