Kaupunki voi korvata välineet, koneet ja laitteet, joita tarvitset päivittäisissä toimissa. Päivittäisiä toimia ovat esimerkiksi ruokailu, vessassa käynti, pukeutuminen ja peseytyminen.

Kaupunki voi korvata myös sellaiset laitteet ja koneet, joita tarvitset liikkumisessa, viestinnässä tai vapaa-ajan toiminnoissa.

Kaupunki voi maksaa korvausta välineiden, koneiden tai laitteiden hankinnasta, jos et saa niitä kuntoutuksen kautta.

Kaupunki voi korvata ne kustannukset, jotka se katsoo kohtuullisiksi. Tilanteesi kuitenkin arvioidaan ja harkitaan ennen laitteiden myöntämistä.

Myös kaupungin määrärahat vaikuttavat päätökseen.

Asiasanat: vammaispalvelut
Viimeksi muokattu: 6.7.2016