Linjastouudistus tuli 4.6.2017. Keskeisenä ajatuksena linjastouudistuksessa on ollut linjaston selkeyttäminen siten, että uudenkin asiakkaan on helpompi aloittaa bussimatkustus. Vanha linjasto oli kerännyt mukaansa paljon ”rönsyjä”, niin että yhden linjanumeron alla ajettiin useita erilaisia reittejä. Uudessa linjastossa yksi numero on yksi reitti.

Uudessa kaupunkiliikenteessä on viisi joka päivä ajettavaa bussilinjaa:

1 Loimalahti – Luolaja – Kukostensyrjä
2 Visamäki – Aulanko
3 Loimalahti – Hirsimäki – Ruununmylly – Harvoilanmäki
4 Tarvasmäki – Rantatie – Katuma – Katinen – Poltinahontie – Kettumäki
5 Turenki – Hml – Parola – Parolannummi

sekä seitsemän arkipäiväliikenteeseen painottuvaa bussilinjaa:
10 Turenki – Hml – Vähänummi – Parola
11 Loimalahti – Katinen – Katuma – Äikäälä
12 Siiri – Tampereentie – Kettumäki
13 Miemala – Kankaantausta – Laaniitty
14 Rautatieasema – Loimalahti – Hirsimäki – Mäkelä – Tiiriö
16 Rautatieasema – Linja-autoasema – Moreeni
17 Rautatieasema – Tampereentie – Mäkelä – Tiiriö.

Linjaston kuvaus

Länsi – Itä

Lännestä itään ja idästä länteen rungon muodostavat linjat 1 ja 3. Ne ajavat pitkiä reittejä Loimalahdesta ja Hirsimäestä keskustan kautta Ruununmyllylle, Kukostensyrjään ja Harvoilaan. Linjojen aikataulut on sovitettu keskenään, niin että hiljaiseen aikaan yhteinen vuoroväli on puoli tuntia. Hiljaiseen aikaan auto vaihtaa linjalta toiselle Loimalahden kääntöpaikalla, joten linjalta 1 voi helposti jatkaa linjalle 3 kohti Sampoa ja Hirsimäkeä, ja linjalta 3 Loimalahden alueelle ja Luolajaan. Rekisteröithän vaihtomatkan päätepysäkillä, niin voimme seurata matkustuskysyntää ja kehittää liikennettä kysynnän perusteella!

Kouluvuoden aikana liikennöidään myös linjaa 11, joka tarjoaa linjan 14 kanssa nopeimmat yhteydet Loimalahdesta keskustaan. Linja 14 liikennöi myös kesällä.

Pisimmälle itään Siirinkadun päähän asti ulottuu arkiliikennettä täydentävä linja 12.

Etelä – Pohjoinen

Etelästä pohjoiseen ja pohjoisesta etelään merkittävin uudistus on kolmen kunnan – Janakkalan, Hämeenlinnan ja Hattulan – yhteiset bussilinjat 5 ja 10. Reitin varrella bussia vaihtamatta on saavutettavissa mm. Turengin palvelut, Tavastian Turengin toimipiste, Käikälän tehdasalue, Hätilän ja keskustan palvelut, kauppakeskus Goodman, Pullerin liikunta-alue, Tiiriön palvelut, Parolan palvelut, Parolannummen varuskunta sekä paljon asutusta ja työpaikkoja. Linjaa 5 liikennöidään ympäri vuoden ja linja 10 täydentää palvelua kouluvuoden aikana.

Lyhemmällä reittiosuudella eteläpohjoistarjontaa täydentävät linjat 4 ja 11, jotka molemmat ajavat Katuman ja Katisten kautta. Linjan 4 aikataulusuunnittelussa on otettu huomioon mm. Pullerin liikunta-alueen iltaliikenne: treeneihin tasaksi ja poispäin tasan jälkeen. Linja 4 tuo myös Tarvasmäkeen kauan odotetun bussilinjan.

Keskussairaala

Linjat 1, 3 ja 11 palvelevat keskussairaalaa. Talviliikenteessä linjaa 3 ajetaan arkisin päivällä puolen tunnin vuorovälillä ja palvelua täydentävät linjat 1 ja 11 tunnin vuorovälillä. Tiheimmillään keskussairaalaan liikennöi neljä vuoroa tunnissa kumpaankin suuntaan. Junayhteydet on mahdollisuuksien mukaan otettu huomioon aikataulusuunnittelussa. Kesällä liikennöivät vain linjat 1 ja 3, kumpikin tunnin vuorovälillä, jolloin yhteys keskussairaalan ja keskustan välillä on noin puolen tunnin välein. Sairaalanmäen alta Ahvenistontieltä pääsee myös linjalla 14 keskustaan ja länteen.

Visamäen kampusalue ja Aulanko

Visamäki ja Aulanko on yhdistetty bussilinjalla 2, joka kouluvuoden aikana arkiliikenteessä ajaa puolen tunnin vuorovälillä ja muulloin tunnin vuorovälillä. Linjalla on mahdollisuuksien mukaan otettu huomioon junayhteydet aikataulusuunnittelussa.

Tavastian kampusalue

Tavastian kasvavan kampusalueen ohi Hattelmalantietä kulkevat bussilinjat 13 ja 16 ja kivenheiton päässä Turuntiellä kulkee viisi kaupunkibussilinjaa lisää. Lisäksi kampusta sivuavat Turengista, Rengosta ja Iittalasta tulevat seutulinjat.

Työpaikka-alueet Moreeni, Mäkelä ja Tiiriö

Moreenin alue on jo pitkään odottanut säännöllisemmin kulkevaa bussilinjaa. Uusi linja toteutuu numerolla 16 arkiliikenteeseen ja sen aikataulusuunnittelussa on pyritty ottamaan huomioon Moreenin keskeisimmät työajat.

Linja 14 uudistettuna luo kulkuyhteyden lännestä Mäkelään ja Tiiriöön sekä Tiiriöstä takaisin läntisiin kaupunginosiin Hirsimäkeen ja Loimalahteen. Nopeammin keskustasta Mäkelään ja Tiiriöön pääsee linjalla 17. Myös seudulliset linjat 5 ja 10 ajavat keskeisesti Tiiriön läpi.

Rautatieasema

Kaikki bussilinjat ajavat rautatieaseman kautta. Kaikilla linjoilla ei ole aikataulutettua junayhteyttä, mutta liityntäyhteydet on otettu mahdollisuuksien mukaan huomioon eri puolilta kaupunkia. Tärkeimpinä suuntina on painotettu keskussairaalaa ja Visamäkeä.

Keskusta

Hämeenlinnan keskustassa on käynnissä kesällä 2017 monta työmaata. Bussiliikenteeseen keskeisimmin vaikuttaa Palokunnankadun saneeraus. Muutama vuosi sitten hyväksytyn keskustan liikennesuunnitelman mukaisesti bussit siirretään ajamaan molempiin suuntiin Palokunnankatua, kun olosuhteet sen sallivat. Töiden ollessa kesken bussit idästä länteen kulkevat Hallituskatua kuten aiemminkin. Uusi myöhemmin käyttöön otettava reitti idästä länteen on … – Viipurintie – Arvi Kariston katu – Palokunnankatu – Sibeliuksenkatu – Hallituskatu – Turuntie – …

Uudella reitillä vaihtaminen linja-autoasemalla on entistä helpompaa myös kaukoliikenteen busseihin. Torin laitaan Sibeliuksenkadulle tulee uusi pysäkki, eivätkä kävelymatkat juurikaan kasva torin ympäristössä.

Suunnittelun vaiheita

Joukkoliikennejaosto päätti uudesta linjastosta 10.11.2016. Luonnos uusista reiteistä julkaistiin huhtikuussa 2016 ja siitä kerättiin asukaskommentteja muutaman viikon ajan. Asukaspalaute (noin 250 palautetta) toimitettiin koosteena Hämeenlinnan kaupunginhallitukselle sekä Janakkalan ja Hattulan kunnanhallituksille lausunnon antamisen pohjatiedoksi. Lopullinen linjasto muotoutui asukaspalautteen ja kuntien lausuntojen pohjalta. 

Uusien reittien liikenne kilpailutettiin ja tarjouskilpailun tuloksiin voi tutustua tästä. Bussiaikataulujen luonnokset julkaistiin helmikuussa 2017 ja saadun asukaspalautteen (noin 350 palautetta) pohjalta aikataulut viimeisteltiin.

Palaute

Palautetta reiteistä ja aikatauluista voi antaa kaupungin palautejärjestelmässä

Viimeksi muokattu: 17.9.2018