Palautteen antaminen ja liikenteen vastuujako - www.hameenlinna.fi

Kaupunkiliikenne

Kaupunkiliikenteestä vastaa Hämeenlinnan kaupunki toimivaltaisena viranomaisena. Palautetta voi antaa esimerkiksi palautelomakkeen kautta. Tiettyä vuoroa koskevassa palautteessa on hyvä kertoa linjanumero, ajankohta sekä jokaisessa linja-autossa oleva yksilöivä tunnus (numero tai nimi).

Myös liikenteenharjoittajille voi antaa palautetta. Linkit liikenteenharjoittajien verkkosivuille löytyvät aikataulut ja reitit -osiosta.

Seutuliikenne

Hämeenlinnan seudun sisäisestä liikenteestä vastaa Hämeenlinnan kaupunki toimivaltaisena viranomaisena. Palautetta voi antaa esimerkiksi kaupungin palautelomakkeen kautta. Tiettyä vuoroa koskevassa palautteessa on hyvä kertoa vuoron reitti, ajankohta sekä jokaisessa linja-autossa oleva yksilöivä tunnus (numero tai nimi).

Hämeenlinnan, Janakkalan ja Hattulan alueen ulkopuolelta tulevasta liikenteestä vastaa Uudenmaan Ely-keskus toimivaltaisena viranomaisena. Palautetta voi antaa esimerkiksi Ely-keskuksen palautelomakkeen kautta.

Myös liikenteenharjoittajille voi antaa palautetta. Linkit liikenteenharjoittajien verkkosivuille löytyvät aikataulut ja reitit -osiosta.

Kaukoliikenne

Liikenteenharjoittajat vastaavat liikennöimistään vuoroista. Linkit liikenteenharjoittajien verkkosivuille löytyvät aikataulut ja reitit -osiosta.

Uudenmaan Ely-keskus vastaa liikenteestä toimivaltaisena viranomaisena.

Viimeksi muokattu: 24.9.2015