Joukkoliikenteen toimivaltainen viranomainen

Hämeenlinnan kaupunki toimii joukkoliikenteen toimivaltaisena viranomaisena Hämeenlinnassa, Janakkalassa ja Hattulassa.

Joukkoliikennejaosto

Päätökset tehdään seudullisessa luottamuselimessä, joukkoliikennejaostossa, jossa on Hämeenlinnasta kolme edustajaa sekä Hattulasta ja Janakkalasta kummastakin yksi.

Jaoston puheenjohtaja on Hämeenlinnan kaupunkirakennelautakunnan jäsen ja varapuheenjohtaja Janakkalasta tai Hattulasta.

Joukkoliikennejaoston esittelijänä toimii kaupungin maankäytön suunnittelujohtaja ja sihteerinä joukkoliikennekoordinaattori.

Joukkoliikenneviranomaisen tehtävät on määritetty EU:n palvelusopimusasetuksessa (PSA)Joukkoliikennelaissa ja Laissa liikenteen palveluista.

Yksinoikeuden suoja

Joukkoliikennejaosto päättänyt järjestää joukkoliikenteen PSA:n mukaisesti huomioiden mitä Liikennepalvelulain 320/2017 Osa III luvussa 3 ja 10§ on määritelty päätöksestä palvelusopimuksen soveltamisesta ja yksinoikeuden antamisesta.

Yhdistelmäraportti

Joukkoliikennejaosto julkaisee vuosittain EU:n palvelusopimusasetuksen 7 artiklan 1. kohdan mukaisen joukkoliikenteen yhdistelmäraportin.

Viimeksi muokattu: 19.11.2018