Tiedote: Lupien käsittely suljettuna 24. - 27.1. ja 30. - 31.1.2019

Sijoitus- ja katulupia ei käsitellä poikkeuksellisesti ajalla 24.-27.1. ja 30.-31.1.2019. Hakijan tulee ottaa tämä huomioon työn ajankohdan suunnittelussa sekä hakemuksen jättämisen aikataulussa.

ePermit-järjestelmän käytössä ongelmia Firefox-selaimella

Haettaessa sijoittamis- ja katulupia pitää ePermit-järejestelmä avata toistaiseksi joko Explorer -tai Crome-selaimessa.

Olemme havainneet että käytettäessä Firefox-selainta työalueen sijainnin merkintä ei onnistu sijaintikartaan ja tämän vuoksi hakemusta ei pysty jättämään hyväksyttäväksi. Ongelmaan etsitään ratkaisua järjestelmän ylläpitäjän toimesta.

Sijoittamis- ja katulupien haku sähköistetty

Hämeenlinnan kaupunki on ottanut käyttöön sijoittamis- ja katulupien osalta sähköisen lupien hakemisen.

Sijoittamis- ja katulupien haku osoitteen https://kartta.hameenlinna.fi/ePermit kautta.

Pikaopas sähköisen hakemuksen laatimiseen sähköisessä järjestelmässä (pdf).

Tapahtumalupien hakeminen edelleen www.hameenlinna.fi/tapahtumaluvat -sivustolta löytyvällä hakemuslomakkeella.

Maanomistajaluvat (mm. terassien sijoittaminen katualueelle) vapaamuotoinen hakemus liitteineen osoitteeseen kaivuluvat@hameenlinna.fi.

Työajan siirtäminen tai jatkoajan hakeminen luvalle sähköisessä järjestelmässä

Sähköisen järjestelmän kautta (ePermit) voi anoa työajankohdalle siirtoa tai työajalle jatkoaikaa (onnistuu vain joko käsittelemättömälle hakemukselle tai luvalle, jonka lupa-aika on voimassa) seuraavasti:

 • anomus työajankohdan siirtoon tai jatkamiseen Ennakkokyselyt ja viestit -toiminnolla, löytyy hakemuksen kautta, sivun oikeasta laidasta.
 • viestillä pyyntö ajankohdan siirtämiseen tai jatkoajan myöntämiseen. 

Jos hakemus työajan siirtoon tai jatkamiseen tulee katuluvan voimassaoloajan päätyttyä, vaatii työajan siirto tai jatkoaika kokonaan uuden hakemuksen (uusi käsittelymaksu sekä muut maksut käytön mukaan). 

Katulupa

Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla ei saa tehdä töitä ilman kaupungin lupaa.

Ilmoitettavia töitä ovat kaikki kadulla tai muulla yleisellä alueella tapahtuvat työt. Näitä ovat muun muassa:

 • kaapeleiden ja vesijohtojen kaivutyöt
 • kiinteistön rakentamis- ja korjaamistyöt, jos työmaaksi rajataan osa kadusta tai yleisestä alueesta
 • kiinteistöjen sähkö-, tietoliikenne-, kaukolämpö-, vesijohto-,viemäri-, hulevesiliitynnät
 • kunnallistekniikan sijoittaminen yleisille alueille
 • katu- tai yleiselle alueelle pystytettävät rakennustelineet
 • katu- tai yleiseltä alueelta tapahtuvat nostotyöt
 • rakennusmateriaalien ja kuormalavojen säilyttäminen katu- tai yleisellä alueella
 • työmaatilojen säilyttäminen katu- tai yleisellä alueella
 • tilapäiset pysäköintijärjestelyt

Katu- tai yleisellä alueella työskentelyyn tarvittavia lupia ovat:

 • sijoituslupa
 • katulupa
 • liikennealueen vuokraus
 • yleisen alueen vuokraus rakennustyöhön

Lue lisää...

Tapahtumat ja mainokset

Hämeenlinnan kaupungin omistamalla yleisellä alueella, kuten puistossa, kentällä, kadulla tai torilla ei saa ilman lupaa järjestää tapahtumia tai tilaisuuksia eikä kaupungin omistamalle maa-alueelle saa ilman lupaa sijoittaa terasseja, muita rakenteita, mainoksia tai ilmoituksia.

Lue lisää...

Viimeksi muokattu: 15.1.2019