Liikenneonnettomuudet

Vuosina 2013 - 2017 Hämeenlinnan kaupungin alueella tapahtuneista onnettomuuksista on tehty onnettomuuskooste ja yhteenvetoraportti. Aineisto sisältää katu- ja tieverkolla tapahtuneet, poliisin tietoon tuleet onnettomuudet, jotka ovat johtaneet henkilö- tai omaisuusvahinkoon.

Hämeenlinnan kaupungissa toimii liikenneturvallisuusryhmä.

Sen keskeisimpänä tavoitteena on

  • kehittää monipuolista liikenneturvallisuustyötä sekä
  • edistää kestävää liikkumista yhteistyössä eri viranomaisten ja muiden sidosryhmien kanssa.

Tarkoituksena on

  • kaupungin liikenneturvallisuustyön aktivointi,
  • yhteistyön kehittäminen ja
  • henkilöstön liikenneturvallisuustietämyksen parantaminen.

Ryhmässä ovat mukana myös mm. Liikenneturva, poliisi, pelastuslaitos, Linja-autoliitto sekä vanhus- ja vammaisneuvostot. Työtä ohjaa liikenneturvallisuuskoordinaattori. 

Liikenneturvallisuuskoordinaattorin vuoden 2017 teema on jokapäiväiset liikkumisen valinnat. Teemaan liittyen on tehty juliste, jolla halutaan herättää ihmiset miettimään omia valintoja liikenteessä.

EKOLIITU - Hämeenlinnan seudun kestävän ja turvallisen liikkumisen suunnitelma

Hämeenlinna seudulle on laadittu vuonna 2011 kestävän ja turvallisen liikkumisen suunnitelma (EKOLIITU). Suunnitelmassa linjataan ne keinot, joilla Hämeenlinnan seudun asukkaiden liikkumista viedään tulevaisuudessa kestävämpään ja turvallisempaan suuntaan.

Hankkeen raportteja:

Viimeksi muokattu: 11.5.2018