Liikenneonnettomuudet

Vuosina 2011-2015 Hämeenlinnan kaupungin alueella tapahtuneista onnettomuuksista on tehty yhteenveto ja kalvosarja.

Aineisto sisältää katu- ja tieverkolla tapahtuneet, poliisin tietoon tulleet, onnettomuudet, jotka ovat johtaneet henkilö- tai omaisuusvahinkoon.

EKOLIITU - Hämeenlinnan seudun kestävän ja turvallisen liikkumisen suunnitelma

Hämeenlinnan seudulle on laadittu vuonna 2011 kestävän ja turvallisen liikkumisen suunnitelma (EKOLIITU) osana valtakunnallista liikkumisen ohjauksen ohjelmaa.

Sunnitelmassa linjataan ne keinot, joilla Hämeenlinnan seudun asukkaiden liikkumista viedään tulevaisuudessa kestävämpään ja turvallisempaan suuntaan.

Hankkeen raportteja ja tausta-analyysejä:

Nykytilan analyyseja (tausta-aineistoa):

Viimeksi muokattu: 17.8.2016