Hämeenlinnan ensimmäiset liikennevalot otettiin käyttöön 11.8.1971 Turuntiellä, Kaivokadun ja Eureninkadun liittymissä.

Nykyisin Hämeenlinnassa on yhteensä 36 valo-ohjattua liittymää, joista kolme on ainakin osittain ELY-keskuksen omistamia. Eri liittymien liikennevalot ovat pääosin yhteen kytkettyjä, lukuun ottamatta muutamia erillisohjattuja liittymiä. Liikennevalojen ohjaus toteutetaan Ec-Trak -järjestelmällä.

Liikennevalojärjestelmä koostuu tavallisesti

  • liikennevalojen etäkäyttö- ja hallintajärjestelmästä,
  • liittymissä sijaitsevista ohjauskojeista,
  • eri tulosuuntien valo-opastimista ja ilmaisimista sekä
  • suojateiden ääniopastimista ja painonapeista.

Lisäksi näitä varten tarvitaan runsas määrä pylväitä ja kaapelointeja.

Yöajan toiminta

Yöaikaan osa Hämeenlinnan liikennevaloista on erillisohjauksessa ja osa pimeäksi kytkettyinä. Valojen näyttäessä vilkkuvaa keltaista valoa, kyse on yleensä vikatilanteesta.

Liikenne- ja viestintäministeriön tieliikenteen liikennevaloista tekemän asetuksen mukaan liikennevalojen tulee pääsääntöisesti olla aina toiminnassa. Jos liikenne on hyvin vähäistä, voidaan liikennevalot kuitenkin esim. klo 24-06 välisenä aikana kytkeä pimeäksi, jollei siitä aiheudu vaaraa.

Vihreä aalto

Vihreä aalto tarkoittaa yhteen kytkettyjen liikennevalojen tahdistamista siten, että tietyn kulkusuunnan liikenne pääsee etenemään peräkkäisten liikennevalojen läpi pysähtymättä. Käytännössä siis vihreä valo syttyy ja sammuu peräkkäisissä liittymissä liikenteen etenemisen mukaisessa tahdissa.

Liikennevalojen vihreä aalto on aina mahdollista järjestää toiseen ajosuuntaan. Sen sijaan liikennevalojen vihreä aalto samanaikaisesti molempiin ajosuuntiin on vain joskus mahdollinen.

Tällöin edellytetään, että liikennevalojen kiertoaika (esim. aika tietyn suunnan punaisesta vaiheesta seuraavaan punaiseen), liikenteen ajonopeus ja liikennevaloliittymien välimatkat ovat sopivat. Käytännössä siis vihreä aalto toimii samanaikaisesti molempiin suuntiin vain, jos valo-ohjatut liittymät ovat harvassa, keskimäärin 400-500 metrin etäisyydellä toisistaan.

Vikatilanteet

Liikennevalojen vikatilanteissa voi ottaa yhteyttä kaupunkirakenteen asiakaspalveluun:
puh. 03 621 2310.

Asiasanat: liikennevalot
Viimeksi muokattu: 16.10.2017