Hämeenlinnan kaupunki kannustaa työntekijöitään liikkumaan työajalla. Liikunta tukee työntekijän työ- ja toimintakykyä ja samalla myös työntekijän fyysiset ja psyykkiset voimavarat vahvistuvat. Samalla sairauspoissaolot vähenevät.

Liikuntaan saa käyttää viikottain työaikaa korkeintaan 30 minuuttia. Ajan voi käyttää kerralla tai useammissa lyhemmissä pätkissä. Työajalla liikkumisen on tapahduttava joko työpaikalla tai sen välittömässä läheisyydessä. Liikkumisen suunnittelussa pitää ottaa huomioon, että siitä ei saa aiheutua haittaa työlle tai työnteolle.

Liikkua voi yksin tai vaikka koko työyhteisön kanssa yhdessä. Työyksiköt suunnittelevat itse työn lomassa liikkumisen toteutustavat, joita voivat olla esimerkiksi tanssituokio, taukojumppa, porraskävely ja lyhyt kävelylenkki. Työyhteisön aktiivisuudella on tärkeä rooli liikkumisen kulttuurin luomisessa ja ylläpitämisessä.

Viimeksi muokattu: 18.10.2017