Hämeenlinnalaiset järjestöt, seurat ja säätiöt voivat hakea kaupungilta kuntalisää palkkatukityöllistettyjen työntekijöiden palkkauksen helpottamista varten.

Kuntalisä myönnetään kerrallaan korkeintaan 12 kk ajalle aina kalenterivuodelle. Kuntalisän määrä on palkkauskustannusten ja valtion palkkatuen välinen erotus, kuitenkin enin­tään 500 € kuukaudessa. Kuntalisiin on varattu vuodelle 2017 rahaa 100 000 €.

Miten haen kuntalisää?

Ensin haetaan TE-toimistosta palkkatuki ja kun päätös on tullut, voidaan hakea kaupungilta kuntalisä vapaamuotoisella hakemuksella.

Hakemukset lähetetään joko sähköpostilla heli.pirkkalainen (at) hameenlinna.fi tai postite osoitteella:

Hämeenlinnan kaupunki
strategia ja kehittäminen / Heli Pirkkalainen
PL 84
13101 Hämeenlinna 

Kuntalisähakemuksessa on annettava seuraavat tiedot:

  • hakijaorganisaatio, osoite ja työllistämisasiaa hoitavan henkilön yhteystiedot (puhelin ja sähköposti)
  • työtehtävä, mahdollinen aloitusajankohta ja kesto
  • esimiehen nimi ja yhteystiedot
  • järjestön y-tunnus
  • nimenkirjoitusoikeuden omaavien henkilöiden nimet
  • työllistetyn nimi ja yhteystiedot
  • kopio myönteisestä palkkatukipäätöksestä sekä kopio työsopimuksesta.

Kaupungin kuntalisän päätöksestä tulee kirjallinen vahvistus.

Kuntalisän maksatus

Järjestö maksaa työntekijän palkan, työnantajamaksut, ja hakee palkkatuen ensin TE-toimistosta. Tämän jälkeen järjestö toimittaa kahden kuukauden kuluessa yhteyshenkilölle laskun palkkatuen kuntalisästä, joka  sisältää liitteet:

  • kopio TE-toimiston palkkatuen tilityksestä
  • verkkopankkitosite työntekijälle maksetusta palkasta
  • verkkopankkitositteet työantajamaksujen suorittamisesta

Mikäli järjestö ei pysty laskuttamaan, annetun maksatuslomakkeen avulla pystyy hakemaan tuen kaupungilta. Liitteenä kuitenkin samat dokumentit, kuin laskujen liitteet.

Laskutusosoite paperilaskuille

Hämeenlinnan kaupunki / ostolaskut
strategia ja kehittäminen / Heli Pirkkalainen
PL 1000
13101 Hämeenlinna

Verkkolaskuosoite: 003701469214

Lisätiedot

Heli Pirkkalainen
heli.pirkkalainen (at) hameenlinna.fi
p. 03 621 2023

Sirpa Ylikerälä
sirpa.ylikerala (at) hameenlinna.fi
p. 03 621 2013

Asiasanat: kuntalisä
Viimeksi muokattu: 2.8.2017