Mikä on työllisyysseteli?

Työllisyysseteli on Hämeenlinnan kaupungin työnantajalle maksama tuki, jota voidaan maksaa kaupungin kanssa etukäteen sovitusta työllisyyssetelityösuhteesta. 

Työllisyysseteli on käytössä vuonna 2018 läpi vuoden, niin kauan kuin määrärahaa riittää.
Työllisyyssetelillä työnantaja saa laskuttaa tukea 400e/kk etukäteen yhdessä sovitun  työntekijän palkkauskustannuksiin, jos seuraavat ehdot täyttyvät:
 • työllistettävä kuuluu kohderyhmään: Hän on vaikeasti työllistyvä henkilö eli työllistettävä on ollut yli 300 päivää työmarkkinatuella (ns. Kelan päivärahalla).
 • henkilön työllistämiseen on myönnetty työllisyysseteli ennen työllistämistä

 • työllistetyn työaika on vähintään 18 tuntia/viikko
 • Työsuhde on yhdenjaksoinen ja yli kahden kuukauden pituinen.
 • Tukijakso on 2-8 kuukautta.
 • Työllistetylle käteen jäävä nettopalkka on vähintään 600 €/kk ja työehdot ovat alan työehtosopimuksen mukaiset.

Toimintaohje yritykselle

Ennen palkkaamista

 • Kun olet palkkaamassa uutta työntekijää, joka kuuluu edellä mainittuun työllisyyssetelin kohderyhmään, ota yhteyttä Heli Pirkkalaiseen 03 621 2023 tai heli.pirkkalainen@hameenlinna.fi ja selvitä, onko henkilöllä oikeus työllisyysseteliin ENNEN työsopimuksen tekoa. 
 • Hämeenlinnan kaupunki kuittaa yrityksen edustajalle, että määräraha on yrityksen käytettävissä kyseisen henkilön työllistämiseen.
 • Yritys solmii työsopimuksen normaaliin tapaan työnhakijan kanssa ja hoitaa työsuhteeseen liittyvät työnantajavelvoitteet.
 • Yritys/työnanatja voi sijaita missä kunnassa tahansa, mutta työllistettävän on oltava hämeenlinnalainen. Työnantajana voi toimia myös yksityistalous, perhe tai yksityinen henkilö.

Tuen maksaminen tapahtuu jälkikäteen

 • Yritys laskuttaa (työllisyyssetelin arvon kuukausittaisia palkkalaskelmien perusteella) Hämeenlinnan kaupunkia joko kuukausittain tai koko summan tukijakson päätyttyä.
 • Kun kaikki työllisyyssetelin ehdot täyttyvät Hämeenlinnan kaupunki maksaa tuen työnantajan ilmoittamalle tilille. Laskutusosoite on: Ostolaskut: Hämeenlinnan kaupunki, Strategia ja kehittäminen/työllisyysseteli, PL 1000, 13101 Hämeenlinna, viite: Heli Pirkkalainen

Toimintaohje työnhakijalle

 • Ota yhteyttä TE-asiantuntijaan ja selvitä, kuulutko työllisyyssetelin kohderyhmään.
 • Hae työpaikkaa ja kerro, että sinulla on mahdollisesti oikeus työllisyysseteliin.
 • Yritys/työnantaja, joka kiinnostuu palkkaamaan sinut, ottaa yhteyttä suunnittelija Heli Pirkkalaiseen heli.pirkkalainen@hameenlinna.fi  ja varmenna, että määrärahaa on käytettävissä palkkaukseesi.
 • Yritys solmii työsopimuksen normaaliin tapaan kanssasi ja työnteko yrityksessä voi alkaa!

Viimeksi muokattu: 15.1.2019