Haun tulosMars
17.8.2016


Impivaara
26.9.2016

Männistö
26.9.2016

Toukola
18.10.2016


Lukuvuoden 2016-2017 päivähoidon ja koulujen kulttuurikasvatussuunnitelma, Kulttuuripolku, on valmistunut. Uudessa Kulttuuripolussa paikalliskulttuuri näkyy sisällöissä viime vuosia vahvemmin.Opetushallitus määräsi 18.10.2016 uusista varhaiskasvatussuunnitelman perusteista 1.8.2015 voimaan tulleen varhaiskasvatuslain mukaisesti.


Hämeenlinnan lapset pääsevät kertomaan, millaista aikuista he toivovat rinnalleen päivähoitoon ja mitä he haluaisivat hoitopäivän aikana tehdä. Myös vanhemmilta kysytään. Kyselyitä tehdään helmi-maaliskuussa.
Päivähoito
22.2.2017